VISLAB s.r.o., Hradec Králové

Úvodní strana

Představení společnosti a laboratoře

VISLAB je společnost provozující biochemickou, imunologickou a hematologickou laboratoř, která provádí vyšetření z krve, séra, moče, plasmy a stolice.

Laboratoř rovněž provádí odběr primárních vzorků – konkrétně krevní odběry, ostatní typy vzorků laboratoří odebírány nejsou.

První laboratoř na Poliklinice I byla vytvořena již v na začátku 60.let při interní ambulanci.

Vyšetřovaly se krevní obrazy a moč. Při vytváření koncepce lékařského oboru klinické biochemie se při tehdejším OÚNZ ustanovilo oddělení klinické biochemie pro ambulantní pacienty pod metodickým vedením Fakultní nemocnice. Paleta vyšetření byla rozšířena o základní biochemické metody pro metabolismus tuků, jaterních testů a glukózy pro diabetologickou poradnu. Množství vyšetření se dále rozrůstalo spolu s technickým vybavením a stálým vedením lékaře.

Soukromá laboratoř VISLAB vznikla privatizací v r. 1999 při rušení okresů, jako zřizovatele státních zdravotnických zařízení.

Je vybavena moderní laboratorní technikou a pokrývá všechna dostupná vyšetření pro klinickou biochemii a hematologii na úrovni všeobecných, dětských i odborných ambulancí.


Oznámení: Laboratoř VISLAB je nyní součástí skupiny laboratoří AeskuLab.

Osvědčení o akreditaci laboratoře.

Laboratoř Vislab je součástí skupiny Aeskulab.

VISLAB, Poliklinika I. Višňovská MUDr., Jeronýmova 750, Hradec Králové 500 02, Tel.: +420 494 943 509